Welkom op de site van campus de beuk aalter

Onze samenleving is voortdurend in beweging.

Als begeleider en opvoeder mag dat ons geen angst inboezemen.
Integendeel, we moeten onmiddellijk kunnen inspelen op deze maatschappelijke veranderingen.
Wie stil blijft staan, gaat immers achteruit. Wie met jongeren werkt kan zich dat niet veroorloven.
Zij zijn immers de toekomst van de maatschappij.

Daarom willen wij als school een rol spelen in het maken van die maatschappij.
Met ons vernieuwend onderwijs kunnen wij dit realiseren door de jongere en zijn rol in de samenleving als uitgangspunt te nemen.

Onze school beschouwt dit als streefdoel en als een dagelijkse reflectie op het handelen.

We accentueren onderwijskundige en didactische principes en integreren die in het lesgebeuren, de werkvormen en de technieken die de jongeren toepassen.