Differentiatie

Het ligt in de bedoeling dat de kinderen in hun ontwikkeling groeien via een maximum aan kansen.  Ze mogen niet blijven steken op een bepaald ontwikkelingsniveau.  De leerkracht creëert onderwijsleersituaties met ruimte voor zelfstandig leren en werken.  Naast de projecten en  thema’s bieden meerdere vakken contractwerk, waaraan gewerkt wordt in de “vrije werktijd”.  Leerlingen kiezen op dat ogenblik zelf welke oefeningen ze uit een uitgebreid aanbod verder afwerken, waardoor de werkbelasting zelf kan worden ingevuld en differentiatie mogelijk is. Het zelfstandig verbeteren (via verbetersleutels) stimuleert de behoefte aan nauwkeurigheid en precisie.