Eigenheid

"Opvoeden is niet het vullen van een vat, maar het aanwakkeren van een vuur.” zei Conficius. Wij staan uitgesproken achter deze opvatting. Daarom hanteren wij een dynamisch mensbeeld, m.a.w. wij zien jongeren als uniek en verschillend. Wij zetten ons in om zicht te krijgen op de ontwikkeling van elke jongere binnen zijn eigen referentiekader. De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Wanneer verschillen er in de praktijk toe leiden dat de kansen van bepaalde mensen beperkt worden, dan zullen wij trachten daar een antwoord op te formuleren. Door alle jongeren gelijkwaardige kansen te geven. Hoezeer ze ook verschillen in leerstijlen. Op deze manier kan elke jongere zich zoveel mogelijk ontwikkelen op zijn eigen tempo en overeenkomstig met zijn eigen ontwikkelingsniveau.

Met onze methode willen we de overgang tussen het basis- en secundair onderwijs kleiner maken. De leerlingen beschikken daartoe over een eigen leefruimte. De meeste vakken worden gegeven door 3 à 4 kernleerkrachten. Wij willen ons inzetten voor onze methodeklas :

  • omdat ‘leren’ - zonder twijfel -  belangrijk, boeiend en ‘aangenaam’ is.
  • omdat we zelfstandige, mondige, zelfredzame en positief kritisch mensen willen vormen die hun plaats vinden in de 21ste eeuw. 
  • omdat sociaal engagement, teamspirit en het efficiënt samenwerken van de leerkrachten, leerlingen en ouders bij ons primeren.

Wij willen ook nog aangeven dat deze visie een streefdoel is. Wij werken samen met onze jongeren naar dit doel toe.