Kwaliteit

Als begeleider worden wij geconfronteerd met een steeds bredere opdracht. Van een plek waar kennisoverdracht

 op de voorgrond stond, komt de globale vorming van de jongere steeds meer centraal te staan.

We kunnen onze taak dan ook als volgt omschrijven : begeleider, opvoeder, leerkracht en vertrouwenspersoon.

Dit principe laat ons toe vanuit de leefwereld en de belangstelling van de jongere te vertrekken.

We waken erover dat er tussen de verschillende leefgebieden linken gelegd worden. Daarom werken

we met leermiddelen die aansluiten bij de realiteit.

Elke leerlingengroep heeft zijn eigen leefruimte, kan steeds terecht bij een leerkracht, ook voor gratis inhaallessen en

ook via Smartschool staan we paraat.