Vernieuwing

In methodescholen wordt zoveel mogelijk vanuit de leef- en interessewereld van de leerlingen vertrokken. 

Zelf ervaren, zelf ontdekken, zelf experimenteren en zelf beleven is ons doel.

Jongeren baseren hun nieuwe kennis en vaardigheden op wat ze al weten en kunnen, dit in interactie met de omgeving. Leren wordt bevorderd door deelname aan situatie- en cultuurgebonden activiteiten en praktijken. Dit houdt in dat effectief leren vertrekt van reële situaties en met gebruik van allerlei hulpmiddelen. Kennis verwerven ze dus door actief luisteren, door jongeren te bevragen en door communicatiemogelijkheden te creëren. Hierdoor krijgt leren een grote realiteitswaarde. Communicatie die de interactie bevordert tussen de jongeren onderling en ook tussen de jongeren en de leraar is uiterst belangrijk. Deze manier van werken bevordert de mondigheid, het positieve zelfbeeld en de motivatie.

Het is de taak van de leraar om van die aanpak een meerwaarde, namelijk leerwaarde te geven zodat alle doelstellingen worden gehaald.