Zelfstandigheid

Jongeren stellen zich kritisch op ten opzichte van het maatschappelijk gebeuren en nemen er ook actief aan deel.   De jongere leert een grote weerbaarheid en zelfredzaamheid op te bouwen en leert in vrijheid verantwoordelijkheid dragen. Wij willen bij onze jongeren een positief zelfbeeld creëren en hun zelfmotivatie bevorderen door bijvoorbeeld het zelf bepalen van keuzes en het aanvaarden van de gevolgen ervan.  De individuele persoon moet in de samenleving maximale ontplooiingskansen krijgen.

We stimuleren onze jongeren opdrachten kritisch en zelfstandig uit te voeren en er een persoonlijke toets aan te geven.