2de graad Arbeidsmarkt (vroegere BSO)

Zorg en Welzijn

3 de zorg en welzijn   4de verzorging-voeding  
Levensbeschouwing   2 uur Levensbeschouwing   2 uur
Engels   2 uur Engels   2 uur
PAV*   7 uur PAV *   6 uur
Lichamelijke Opvoeding   2 uur Lichamelijke Opvoeding   2 uur
Artistieke Vorming   1 uur Plastische Opvoeding   2 uur
Zorg en Welzijn 18 uur Huishoudkunde =     18 uur
   
  • Voeding 8 uur
  • Muzikale Opvoeding 1 uur
  • Plastische Opvoeding 2 uur
 

* PAV = Project Algemene Vakken omvat: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, Economie, Burgerschap en ICT.
 

Hout

3 de jaar   4 de jaar  
Levensbeschouwing   2 uur Levensbeschouwing   2 uur
Engels   2 uur Engels   2 uur
PAV*   7 uur PAV *   6 uur
Lichamelijke Opvoeding   2 uur Lichamelijke Opvoeding   2 uur
Artistieke Vorming   1 uur Hout 22 uur
Hout 18 uur    

* PAV = Project Algemene Vakken omvat: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, Economie, Burgerschap en ICT
 

Mechanica

3de jaar   4de jaar  
Levensbeschouwing   2 uur Levensbeschouwing   2 uur
Engels   2 uur Engels   2 uur
PAV*   7 uur PAV *   6 uur
Lichamelijke Opvoeding   2 uur Lichamelijke Opvoeding   2 uur
Artistieke Vorming   1 uur Mechanica = 22 uur
Mechanica 18 uur
  • Mechanica 14 uur
  • Auto en Machines 8 uur
 

* PAV = Project Algemene Vakken omvat: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, Economie, Burgerschap en ICT