2de graad Doorstroom (vroegere ASO)

Humane Wetenschappen

3 de jaar   4de jaar  
Levensbeschouwing 2 uur Levensbeschouwing 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur Aardrijkskunde 1 uur
Biologie 1 uur Biologie 1 uur
Chemie 1 uur Chemie 1 uur
Fysica 1 uur Fysica 1 uur
Frans 3 uur Frans 3 uur
Engels 3 uur Engels 3 uur
Geschiedenis 2 uur Geschiedenis 2 uur
Burgerschap 1 uur Taalatelier 1 uur
Lichamelijke Opvoeding 2 uur Lichamelijke Opvoeding 2 uur
Nederlands 4 uur Nederlands 4 uur
Wiskunde 5 uur Wiskunde 5 uur
Artisiteke Vorming/ Economie 1 uur Spaans of Sport 1 uur
Humane * 5 uur Humane ** 4 uur
    Extra *** 1 uur

*   Humane= Gedragswetenschappen, Sociale Wetenschapen, Filosofie, Kunstbeschouwing.

** Gedragswetenschappen, Cultuurwetenschappen.

*** Mogelijkheid om vrijwillig 1 uur Wiskunde te volgen.

 

Latijn

3 de jaar   4 de jaar  
Levensbeschouwing 2 uur Levensbeschouwing 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur Aardrijkskunde 1 uur
Biologie 1 uur Biologie 1 uur
Chemie 1 uur Chemie 1 uur
Fysica 1 uur Fysica 1 uur
Frans 3 uur Frans 3 uur
Engels 3 uur Engels 3 uur
Geschiedenis 2 uur Geschiedenis 2 uur
Burgerschap 1 uur Taalatelier 1 uur
Lichamelijke Opvoeling 2 uur Lichamelijke Opvoeding 2 uur
Nederlands 4 uur Nederlands 4 uur
Wiskunde 5 uur Wiskunde 4 uur
Artistieke Vorming/ Economie 1 uur Latijn 4 uur
Latijn 4 uur Spaans of Sport 1 uur
    Extra *** 1 uur

*** Mogelijkheid om vrijwillig 1 uur Wiskunde te volgen.

 

Natuurwetenschappen

3 de jaar   4de jaar  
Levensbeschouwing 2 uur Levensbeschouwing 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur Aardrijkskunde 1 uur
Biologie 2 uur Biologie 2 uur
Chemie 2 uur Chemie 2 uur
Fysica 2 uur Fysica 2 uur
Frans 3 uur Frans 3 uur
Engels 3 uur Engels 3 uur
Geschiedenis 2 uur Geschiedenis 2 uur
Burgerschap 1 uur Taalatelier 1 uur
Lichamelijke Opvoeding 2 uur Lichamelijke Opvoeding 2 uur
Nederlands 4 uur Nederlands 4 uur
Wiskunde 5 uur Wiskunde 5 uur
Artisiteke Vorming/ Economie 1 uur Spaans of Sport 1 uur