2de graad Dubbele Finaliteit (vroegere TSO)

3de jaar Maatschappij en welzijn   4de jaar Sociaal Technische Wetenschappen  
       
Levensbeschouwing 2 uur    Levensbeschouwing 2 uur     
Aardrijkskunde 1 uur Aardrijkskunde 1 uur
Natuurwetenschappen 3 uur Natuurwetenschappen 6 uur
Engels 2 uur Engels 3 uur
Frans 2 uur Frans 2 uur
Geschiedenis  1 uur Geschiedenis 1 uur
Burgerschap 1 uur Nederlands 4 uur
Nederlands 4 uur Wiskunde 3 uur
Wiskunde 3 uur Lichamelijke Opvoeding 2 uur
Lichamelijke Opvoeding 2 uur Muzikale Opvoeding 1 uur
Artistieke Vorming / Economie 1 uur Plastische Opvoeding 1 uur
Gedragswetenschappen*  12 uur      Huishoudkunde 5 uur
    Opvoedkunde 2 uur
    Taalatelier  1 uur
    Spaans of Sport 1 uur
       

* Gedragswetenschappen omvat Psychologie en Pedagogiek.