2de graad TSO

3de en 4de jaar Sociaal Technische Wetenschappen  
   
Levensbeschouwing 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur
Natuurwetenschappen 6 uur
Engels 3 uur
Frans 2 uur
Geschiedenis 1 uur
Nederlands 4 uur
Wiskunde 3 uur
Lichamelijke Opvoeding 2 uur
Muzikale Opvoeding 1 uur
Plastische Opvoeding 1 uur
Huishoudkunde 5 uur
Opvoedkunde 2 uur
Taalatelier Frans en Engels 1 uur
Spaans of Sport 1 uur