3de graad BSO

Help je graag andere mensen? Spreekt het verzorgen en begeleiden van kinderen of ouderen je aan? Zou je later graag werken in een kinderopvang of een rust- en verzorgingstehuis? Dan ben jij de geschikte persoon voor deze opleiding!

In de studierichting verzorging leer je hoe je best omgaat met zowel kinderen als ouderen. Naast de algemene vakken Engels, PAV, Godsdienst/NC zedenleer, en LO komen vooral lessen aan bod die focussen op verzorging, opvoedkunde en huishoudkunde.

Hoewel de theorie in deze vakken de basis vormt van je kennis, gaat de meeste aandacht naar de praktijk. Tijdens je stages kom je in contact met zorgbehoevende mensen van verschillende leeftijden en maak je kennis met hun specifieke leefwereld. Door deze praktijkervaringen krijg je niet alleen een beter zicht op de realiteit, maar ontwikkel je eveneens de vaardigheden die nodig zijn om later op de werkvloer te functioneren.

De verzorging van kinderen en ouderen is meer dan enkel het behandelen van hun lichamelijke noden. Het betekent ook dat je oog hebt voor hun emotionele en sociale behoeftes. Dit doe je door te luisteren, te communiceren, te troosten, te spelen, enz… Ook deze aspecten van de zorgsector komen in deze veelzijdige opleiding voldoende aan bod.

(Na het 6de jaar kan je direct aan de slag op de arbeidsmarkt, of kan je kiezen om een 7de jaar DUAAL zorgkundige te doen bij ons.)

 

 

Lessentabel 5+6 verzorging

7de DUAAL zorgkundige

     
Godsdienst of Zedenleer 2 uur 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur 2 uur
Project algemene vakken 4 uur 6 uur
Engels 2 uur 2 uur
Expressie 2 uur  
Huishoudkunde 3 uur  
Opvoedkunde 4 uur  
Verzorging 7 uur 4 uur
Stage/Werken 10 uur 22 uur