3de graad BSO

Help je graag andere mensen? Spreekt het verzorgen en begeleiden van kinderen of ouderen je aan? Zou je later graag werken in een kinderopvang of een rust- en verzorgingstehuis? Dan ben jij de geschikte persoon voor deze opleiding!

In de studierichting Verzorging leer je hoe je best omgaat met zowel kinderen als ouderen. Naast de algemene vakken Engels, PAV, Levensbeschouwing, en LO komen vooral lessen aan bod die focussen op verzorging, opvoedkunde en huishoudkunde.

Hoewel de theorie in deze vakken de basis vormt van je kennis, gaat de meeste aandacht naar de praktijk. Tijdens je stages kom je in contact met zorgbehoevende mensen van verschillende leeftijden en maak je kennis met hun specifieke leefwereld. Door deze praktijkervaringen krijg je niet alleen een beter zicht op de realiteit, maar ontwikkel je eveneens de vaardigheden die nodig zijn om later op de werkvloer te functioneren.

De verzorging van kinderen en ouderen is meer dan enkel het behandelen van hun lichamelijke noden. Het betekent ook dat je oog hebt voor hun emotionele en sociale behoeftes. Dit doe je door te luisteren, te communiceren, te troosten, te spelen, enz… Ook deze aspecten van de zorgsector komen in deze veelzijdige opleiding voldoende aan bod.

Na het 6de jaar kan je direct aan de slag op de arbeidsmarkt, of kan je kiezen om een 7de jaar DUAAL zorgkundige of kinderzorg te volgen bij ons.
Bij DUAAL wordt er 2 dagen geleerd op school en 3 dagen geleerd op de werkvloer. Op de werkvloer krijg je een arbeidscontract en een loon.

In het DUAAL zorgkundige word je voorbereid op het werken in de thuissector, de kraamzorg en de bejaardenzorg.
In het DUAAL kinderzorg word je voorbereid op het werken met baby en peuters/voorschoolse opvang en met de schoolgaande kinderen/buitenschoolse opvang.

Leerlingen die slagen in een DUAAL richting, krijgen een diploma secundair onderwijs. Daarmee kan je gaan werken of nog verder studeren.
Je kan dan bvb een HBO-opleiding volgen aan de hogeschool en afstuderen als verpleegkundige.

Lessentabel 5+6 Verzorging

7de DUAAL Zorgkundige

7de DUAAL Kinderzorg
       
Levensbeschouwing 2 uur 2 uur 2 uur
Lichamelijke Opvoeding 2 uur 2 uur 2 uur
Project Algemene Vakken *  4 uur 6 uur 6 uur
Engels 2 uur 2 uur 2 uur
Expressie 2 uur    
Huishoudkunde 3 uur    
Opvoedkunde 4 uur    
Verzorging 7 uur 4 uur 4 uur
Stage/Werken 10 uur 22 uur 22 uur
       
* Project Algemene Vakken omvat de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands en Wiskunde.