3de graad TSO

Wil je er zijn voor de jongeren en mensen die het moeilijker hebben in de maatschappij? Ben je bereid mensen met een beperking te ondersteunen en wil je later een actief beroep, dan zit je goed in J&G!
Wij leiden opvoeders op die jongeren en mensen met een fysieke, verstandelijke of sociale beperking zinvol kunnen begeleiden. Je vindt met dit diploma werk in medisch pedagogische instituten, gezinsvervangende tehuizen, dagcentra, centra voor personen met een beperking, jeugdtehuizen, leefgroepen voor mensen (jong en oud) met een beperking, in beschutte werkplaatsen, …
Verder studeren is natuurlijk ook mogelijk vanuit J&G, zeker in alles wat met psychologie,orthopedagogie en opvoedkunde te maken heeft. Vanuit verschillende vakken (opvoedkunde, expressie, verzorging, toegepaste biologie) ontwikkelen de leerlingen competenties die relevant zijn voor een verdere loopbaan in de gezondheidszorg, welzijnssector of onderwijs. Verschillende thema’s zoals communicatie, ortho(ped)agogie, psychologie, levenslooppsychologie, pedagogisch begeleiden, werkveldverkenning,... zorgen voor een wetenschappelijke basis om in de praktijk aan de slag te gaan met mensen. Deze inhouden komen ook geïntegreerd aan bod in rollenspelen, casussen, reflecties op stage... In expressie leer je spreken voor groep, entertainen, voorlezen, poppenkast spelen, …

Dus, als je met mensen wil werken of in die richting verder wil studeren, is J&G dé richting voor jou!

De stages worden geleidelijk opgebouwd zodat je kan groeien. Een goede stage kan bovendien direct werk opleveren.

5de jaar en 6de jaar jeugd- en gehandicaptenzorg

Levensbeschouwing   2 uur
Aardrijkskunde   1 uur
Engels   2 uur
Frans   2 uur
Geschiedenis   1 uur
Lichamelijke Opvoeding   2 uur
Nederlands   3 uur
Wiskunde   2 uur
Biologie   2 uur
Opvoedkunde en Stage                                     14 uur
Verzorging   1 uur
Expressie   2 uur