3de graad TSO

5de jaar jeugd- en gehandicaptenzorg

Godsdienst of NC Zedenleer 2u
Aardrijkskunde 1u
Engels 2u
Frans 2u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u
Nederlands 3u
Wiskunde 2u
Biologie 2u
Opvoedkunde/verzorging 11u
Expressie 2u
Stage 4u
Taalatelier in Frans en Engels 1u